KVKK Aydınlatma Metni

DİJİTALHOBİ MEDYA, Veysel Can Karadağ’a ait bir şahıs şirketidir. Dolayısıyla veri sorumlusuna ilişkin KVKK VERBİS sicil sorgulamalarında “Veysel Can Karadağ” şeklinde arama yapmalısınız. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda bu isim soyadı yerine şirketin ticaret unvanı olan DİJİTALHOBİ MEDYA adı kullanılacaktır.

DİJİTALHOBİ MEDYA şirketi tarafından mahremiyet ve gizliliğin korunması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanuna sürekli uyumluluğun sağlanması için azami özen gösterilmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması adına KVKK’nin öngördüğü temel ilkeleri benimsemekte ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasının Kapsamı

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası aşağıda yer alan konulara ilişkin ilgili kişilerin bilgilerine sunmaktadır:

 • Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini,
 • İşlenmekte olan kişisel veri kategorilerini,
 • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 • Kişisel verileri saklama sürelerini,
 • İlgili Kişiler’in yasal haklarını,
 • İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

DİJİTALHOBİ MEDYA; kişisel verileri www.dijitalhobi.com web sitesinde yer alan iletişim formları, üyelik formları, yorum yapma formları, çerezler,  ziyaretçilerin otomatik trafik kaydını yapan web yazılımı vasıtasıyla KVKK’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Veri Kategorileri

 • Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad
 • İletişim Bilgisi: E-posta adresi, Telefon numarası
 • Müşteri İşlem Bilgisi: Fatura
 • İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri
 • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları
 • Çevrimiçi Üyelik Girişi Yapan Kullanıcıların Girdiği Tarih, Saat ve Yaptığı İşlemler (Log Kayıt) Bilgisi: IP adresi, Saat dilimi, İşlem bilgisi
 • Çevrimiçi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri: Anonim bir şekilde demografik bilgiler ve cihaz işletim sistemi bilgisi

Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde, Hangi Amaçlarla ve Hangi Kişi Gruplarında Kullanıldığı

1) Kimlik ve İletişim Bilgisi

 • Çevrimiçi sayfalara yorum yapan ziyaretçiler ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim formu aracılığıyla iletişime geçen potansiyel hizmet alıcıları ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Potansiyel hizmet alıcılarına yönelik reklam faaliyetlerinin ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

2) Müşteri İşlem

DİJİTALHOBİ MEDYA, ürün veya hizmet satın alan/alacak olan şahıs/şirket ile aşağıdaki nedenlerden dolayı kişisel verileri işler:

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi.

3) İşlem Güvenliği

 • Ziyaretçilerin, kayıtlı üyelerin ve hizmet alıcılarının bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçilerin erişim yetkilerinin yürütülmesi,
 • Hukuki bir durum olduğunda hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Web site performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Dijital reklam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi.

4) Pazarlama

 • Firma / ürün / hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Reklam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

5) Çevrimiçi Üyelik Girişi Yapan Kullanıcıların Girdiği Tarih, Saat ve Yaptığı İşlemler (Log Kayıt)

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve buna yönelik birtakım önlemlerin alınması,
 • İdari iç denetim  faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin denetimi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

6) Çevrimiçi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri

Çerez kayıtlarını kullanarak:

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Dijital reklam ve diğer hizmet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

DİJİTALHOBİ MEDYA, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

DİJİTALHOBİ MEDYA, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır.

DİJİTALHOBİ MEDYA, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve şifreleme gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

DİJİTALHOBİ MEDYA işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır ve ağ güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri ve güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarımı

DİJİTALHOBİ MEDYA, kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde maskelenmiş kişisel veriler kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Google Analytics

dijitalhobi.com web sitesi için site performans ve analiz teknolojisi hizmeti alınmaktadır. Google Analytics sunucuları Amerika Birleşik Devletleri’nde barındırılmaktadır. Kişisel verileriniz doğrudan aktarılmamakta olup maskeleme yöntemleri kullanılarak paylaşılmaktadır. Gizlilik Politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Google Adsense

dijitalhobi.com web sitesi için Google AdSense ilgi alanına dayalı reklamlar yayınlanmaktadır. Bunlar, Google tarafından ilgi alanlarınızı yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. İlgi alanlarınızı belirlemek için Google, çerezleri kullanarak web sitemizdeki ve web üzerindeki diğer web sitelerindeki davranışınızı izleyecektir. Tarayıcınızla ilişkili ilgi alanı kategorilerini https://adssettings.google.com adresini ziyaret ederek görüntüleyebilir, silebilir veya ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bu ayarları kullanarak veya Network Advertising Initiative’i kullanarak AdSense ortak ağı çerezini devre dışı bırakabilirsiniz. Çoklu çerez devre dışı bırakma mekanizması ve daha fazlası için buraya tıklayın. Bununla birlikte, bu devre dışı bırakma mekanizmalarının kendisi çerez kullanır ve çerezleri tarayıcınızdan temizlerseniz, devre dışı bırakmanız korunmaz. Belirli bir tarayıcıyla ilgili bir devre dışı bırakmanın sürdürüldüğünden emin olmak için, https://support.google.com/ads/answer/7395996 adresinde bulunan Google tarayıcı eklentilerini kullanmayı düşünebilirsiniz.

Google AdSense sunucuları Amerika Birleşik Devletleri’nde barındırılmaktadır. Kişisel verileriniz doğrudan aktarılmamakta olup  maskeleme yöntemleri kullanılarak paylaşılmaktadır

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler,  güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVKK uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

DİJİTALHOBİ MEDYA, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler veri kategorilerine göre yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Kimlik: 1 Yıl
İletişim: 2 Yıl
Müşteri İşlem: 10 Yıl
İşlem Güvenliği: 2 Yıl
Pazarlama: 2 Yıl
Çevrimiçi Üyeliğe Giriş Yapan Kullanıcıların Girdiği Tarih, Saat ve Yaptığı İşlemler (Log Kayıt): 3 Yıl
Çevrimiçi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri: 2 Yıl

İlgili Kişi Hakları

DİJİTALHOBİ MEDYA tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; DİJİTALHOBİ MEDYA’ya ait dijitalhobi.com web sitesinde yer alan İletişim Formu’nu kullanarak taleplerinizi bize bildirebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Şartları

DİJİTALHOBİ MEDYA, web sitesi ve Platform aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

DİJİTALHOBİ MEDYA tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. DİJİTALHOBİ MEDYA bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve sınırlandırmalarını uygulamaya alır. Veri tabanlarında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

DİJİTLAHOBİ MEDYA tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilmesi durumunda bile kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

DİJİTALHOBİ MEDYA, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

DİJİTALHOBİ MEDYA, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni versiyon Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için ilgili kişilere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.